Betaler du for meget for internet?
s1 s2

Betaler du for meget for internet?

Mange betaler stadig alt for meget for deres internet linjer. Specielt hvis de har en gammel kontrakt med Movistar.
Vi kan, hvis du idag har Movistar, nemt skifte udbyder for jer, uden at I skal have ny router. Dvs. I skal ikke til at ændre noget vedr. wifi og enheder der er forbundet til jeres wifi. De fleste kan spare imellem 300-600€ pr år.